Algacut

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần:

Cu (CuSO4.5H20): 5%

Chất mang (dextrose) vừa đủ 1kg

Công dụng:

Diệt tảo, hạn chế sự phát triển quá mức của tảo trong ao nuôi

Hướng dẫn sử dụng:

– Diệt tảo : 100g/2000m3 nước

– Diệt rong: 100g/1000m3 nước

Hòa tan sản phẩm vào nước, tạt đều khắp ao nuôi

Giá:

Liên hệ