BZ BIO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần:

Bacillus spp (min)          1,0 x 10^9 CFU/kg

Lactobacillus Acidophilus (min)         1,0 x 10^9 CFU/kg

Saccharomyces cerevisiae(min)          10 x 10^9 CFU/kg

Chất mang(dextrose)     vừa đủ 1 kg

Công dụng:

Phân hủy mùn, bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm ,cá.

Làm sạch nước và đáy ao nuôi.

Hướng dẫn sử dụng:

Pha sản phẩm với 20 lít nước ao nuôi, khuấy đều tạt khắp mặt ao và chạy quạt nước mạnh để tăng hiệu quả. Liều lượng và quy trình sử dụng BZ BIO:

Trước khi thả tôm 2-3 ngày 454g/1.000m3 nước

Tháng thứ 1: dùng 227g/1.000m3 nước. Sử dụng định kỳ 7 ngày/lần

Tháng thứ 2: dùng 454g/1.000m3 nước. Sử dụng định kỳ 7 ngày/lần

Tháng thứ 3: dùng 681g /1.000m3 nước. Sử dụng định kỳ 7 ngày/lần

Giá:

Liên hệ