EDTA DISOLVINE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần:

Ethylene diamine tetraacetic acid (min): 30%

Chất đệm (Na2CO3) vừa đủ 1 kg

Công dụng:

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng trong nước ao nuôi

Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 1kg/1000m3

Hòa tan sản phẩm vào nước, tạt đều khắp ao nuôi

Giá:

Liên hệ