MICROCAT AL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần trong 1kg :

Bacillus megaterium (min)   1.0 x 10^9  CFU

Bacillus polymyxa (min)  1.0 x 10^9  CFU

Bacillus subtilis (min)          1.0 x 10^9  CFU

Bacillus licheniformis (min)    1.0 x 10^9  CFU

Saccharomyces cerevisiae (min) 1.0 x 10^9  CFU

Chất mang (Dextrose) vừa đủ 1kg

Công dụng:

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải tôm, cá

Hướng dẫn sử dụng:

Tháng 1,2 :  dùng 1gói 227gam cho 1hecta định kỳ 1 tuần 1 lần

Tháng 3,4 : dùng 1gói 227gam cho 5000m2 định kỳ 1 tuần 1 lần

Đặc biệt cho những ao ô nhiễm nặng không sử dụng vi sinh thường xuyên 227gam cho 2500m2 dùng lúc 9-10giờ sáng

Diệt tận gốc tảo lam, tảo lam không còn xuất hiện:

+ Liều dùng 1 gói 227g cho 2000m2 lúc 6 giờ chiều và tiếp tục sau 2 ngày với liều tương tự.

+ Định kỳ 1 gói 227gam cho ao 5000m2 1 tuần 1 lần thì tảo lam không còn xuất hiện.

Lưu ý : Nên chạy quạt liên tục 8 giờ sau khi sử dụng để tăng hiệu quả của vi sinh.

Giá:

Liên hệ