Nutrient

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần:

Vanile (min): 250 mg/lít; Methionine (min): 2500 mg/lít; Isoleucine (min): 300 mg/lít ;

Leucine (min):100 mg/lít; Tyrosine (min): 350 mg/lít; Phenyllalanine (min): 5000 mg/lít;

Lysine (min): 500 mg/lít; Arginine (min): 1500 mg/lít; Threonine (min): 600 mg/lít;

Serine (min): 40 mg/lít; Glutamic Acid (min): 130 mg/lít; Glycine (min): 80 mg/lít;

Cystine (min) : 12 mg/lít ;

Chất mang ( nước cất) vừa đủ 1 lít

Công dụng :

Bổ sung các acid amin cần thiết cho tôm cá. Giúp tôm cá phát triển tốt

Hướng dẫn sử dụng: Trộn đều 5-10g với 1kg thức ăn

Giá:

Liên hệ