Best Shell

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần:

Ca (từ CaHPO4; CaCO3) (min-max): 35-40%

Mg(MgSO4) (min-max): 0.3-0.6%

Fe(FeSO4) (min-max): 0.3-0.6%

Cu(CuSO4) (min-max): 0.3-0.6%

Zn(ZnSO4) (min-max): 0.5-1.0%

Độ ẩm (max): 10%

Công dụng:

Làm giàu khoáng chất trực tiếp cho nước và đáy ao, kích thích tảo phát triển

Giúp tôm lột xác đồng loạt, nhanh cứng vỏ

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị ao: 3kg cho 1.000m2

Trong quá trình nuôi: 0.8 – 1kg cho 1000m2

Giá:

Liên hệ