BIO HERO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần

Bacillus  subtilis (min)  7×10^7cfu/g

Bacillus  licheniformis (min)    7×10^7cfu/g

Bacillus  megaterium (min)      7×10^7cfu/g

Bacillus  polymyxa (min)          7×10^7cfu/g

Saccharomyces cerevisiae (min)          1×10^9cfu/g

Chất mang (Dextrose ) vừa đủ 1kg

Công dụng:

Bổ sung vi sinh vào thức ăn tôm cá

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.

Hướng dẫn sử dụng:

Tháng 1,2 dùng 1gói 227gam cho 1hecta định kỳ 1 tuần 1 lần

Tháng 3,4 dùng 1gói 227gam cho 5000m2 định kỳ 1 tuần 1 lần

Đặc biệt cho những ao ô nhiễm nặng không sử dụng vi sinh thường xuyên 227gam cho 2500m2 dùng lúc 9-10giờ sáng.

Chú ý: Nên chạy quạt trước và sau khi sử dụng BIO HERO để tăng hiệu quả sử dụng vi sinh.

Giá:

Liên hệ