BZT New

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần:

Bacillus subtilis (min):                           4×10^7 CFU/g

Bacillus licheniformis (min):                  4×10^7 CFU/g

Bacillus megaterium (min):                   4×10^7 CFU/g

Bacillus polymyxa (min):                       4×10^7 CFU/g

Saccharomyces cerevisiae (min):     1.0×10^9 CFU/g

Chất mang (Dextrose) vừa đủ 1kg

Công dụng:

Bổ sung vi sinh vào thức ăn tôm, cá

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá

Hướng dẫn sử dụng:

Tháng 1, 2: dùng 227 gam cho 20.000 m3, định kỳ 1 tuần 1 lần

Tháng 3, 4: dùng 227 gam cho 5.000 – 10.000 m3, định kỳ 1 tuần 1 lần

Chú ý: Nên chạy quạt trước và sau khi sử dụng BZT NEW để tăng hiệu

quả sử dụng vi sinh

Giá:

Liên hệ