EDTA 4Na 100

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần :

EDTA (Ethylene diamine tetraacetic acid) (min): 9%

Chất mang (Na2CO3) vừa đủ 1 kg

Công dụng:

Xử lý phèn sắt và kim loại nặng, giảm độ cứng trong nước ao nuôi

Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 1-2kg/1000m3

Hòa tan sản phẩm vào nước, tạt đều khắp ao nuôi

Giá:

Liên hệ