H30P

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần:

Ca (min)       100.000mg/kg

Mg (min)       20.000mg/kg

Fe (min)         1.500mg/kg

Zn (min)         1.500mg/kg

Mn (min)        1.500mg/kg

Công dụng:

Bổ sung khoáng chất vào thức ăn tôm, cá

Hướng dẫn sử dụng:

Bổ sung khoáng trước khi thả nuôi: 1kg/1000m3

Định kỳ khi nuôi: 1-2kg/1000m3

Giá:

Liên hệ