NEOBIO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần:

Bacillus megaterium (min)       1,0 x 108 CFU/g

Bacillus polymyxa (min)           1,0 x 108 CFU/g

Bacillus subtilis (min)   1,0 x 108 CFU/g

Bacillus licheniformis (min)     1,0 x 108 CFU/g

Saccharomyces cerevisiae (min)          1,0 x 108 CFU/g

Chất mang(dextrose)vừa đủ     1 kg

Công dụng:

Bổ sung vi sinh vào thức ăn tôm, cá

Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm, cá

Làm sạch nước và đáy ao nuôi

Hướng dẫn sử dụng:

Pha sản phẩm với 20 lít nước ao nuôi, khuấy đều tạt khắp mặt ao và chạy quạt nước mạnh để tăng hiệu quả. Liều lượng và quy trình sử dụng NEO BIO cho diện tích 1 ha ao nuôi:

Trước khi thả tôm 2-3 ngày 450g/10.000m3 nước

Tháng thứ 1 100g/10.000m3 nước. Sử dụng định kỳ 7 ngày/lần.

Tháng thứ 2 150g/10.000m3 nước. Sử dụng định kỳ 7 ngày/lần.

Tháng thứ 3 200g/10.000m3 nước. Sử dụng định kỳ 7 ngày/lần.

Tháng thứ 4 300g/10.000m3 nước. Sử dụng định kỳ 7 ngày/lần.

Giá:

Liên hệ