Shell 30S

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần:

Ca(CaCl2) (min-max):       100.000-130.000mg/kg

Mg(MgCl2) (min-max):       30.000-40.000mg/kg

Na(NaCl) (min-max):       100.000-130.000mg/kg

K(KCl) (min-max):       70.000-80.000mg/kg

Công dụng:

Bổ sung khoáng chất cần thiết cho ao nuôi, kích thích tảo phát triển, giúp quá trình tạo vỏ cho tôm nhanh

Hướng dẫn sử dụng:

Giúp tôm lột vỏ: 0.5-1kg/1.000m3, định kì 3-5 ngày/lần

Tôm khó lột: 1-1.5kg/1000m3, nên sử dụng lúc chiều tối để có kết quả tốt nhất

Cong thân đục cơ: 2-3kg/1000m3

Giá:

Liên hệ