Super Mineral

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần trong 1kg:

NaHCO3 (min-max)      4.5 – 5.5%

MgSO4 (min-max)                     2.7 – 3.3%

ZnSO4 (min-max)                      5.4 – 6.6%

MnSO4 (min-max)                     3.6 – 4.4%

FeSO4 (min-max)                      2.7 – 3.3%

CaHPO4 (min-max)                   1.8 – 2.2%

Chất mang (dextrose) vừa đủ 1 kg

Công dụng:

Bổ sung các khoáng chất cần thiết cho tôm, cá. Giúp tôm, cá phát triển tốt

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng 10g cho 1kg thức ăn

Loại bỏ cong thân : 1,5-2kg/1.000 m3

Giá:

Liên hệ