Tyo Phos

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần:

Zinc (từ ZnSO4) (min-max): 1.000-2000mg/kg

Cu (từ CuSO4) (min-max): 150-350mg/kg

Mg (từ MgSO4) (min-max): 100-400mg/kg

Ca (từ CaHPO4) (min-max): 100-300mg/kg

Mn (từ MnSO4) (min-max): 20-60mg/kg

Dung môi (nước cất)  vừa đủ 1 lít

Công dụng:

Bổ sung các khoáng chất cần thiết cho tôm.

Hướng dẫn sư dụng:

Trộn 5ml cho 1kg thức ăn.

Giá:

Liên hệ