Zeolite

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Thành phần:

SiO2 70%

Chất mang (CaCO3) vừa đủ 1kg

Công dụng:

Lắng tụ phù sa và các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

Hấp thụ khí độc ở đáy ao như NH3,… cải thiện chất lượng nước trong ao nuôi

Hướng dẫn sử dụng:

Xử lý nước, chuẩn bị ao: 20-30kg/1.000m3, rải đều lên mặt nước

Trong thời gian nuôi: 20-30kg/ 1.000m3, định kỳ 7-10 ngày/lần

Giảm nồng độ NH3: 30kg/1.000m3 nên sử dụng lúc 15h trở lên

Giá:

Liên hệ